Parafia

Ogłoszenia parafialne

2022-01-28

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (+48) 605-622-456
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Inne grupy

  • RADA PARAFIALNA
  • ŻYWY RÓŻANIEC
  • ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NSJ
  • KOŁO ROBÓTEK RĘCZNYCH bł. MATUSI MAŁGORZATY
RADA PARAFIALNA

18 października 2016 r. reaktywowano w naszej wspólnocie Radę Parafialną. W jej skład weszli:

- Adam Rublewski – przewodniczący,

- Magdalena Zientara – z-ca przewodniczącego,

- Mirosław Rydzewski – sekretarz

- Jerzy Gabiec – członek,

- Ryszard  Szynkowski – członek,

- Jan Brodzik – członek,

- Barbara Klikowicz – członek,

- Witold Sochacki – członek,

- Mirosław Sępka – członek, 

 Rada Parafialna wspomaga ks. Proboszcza przy organizowaniu różnych uroczystości religijnych w naszej parafii oraz w sprawach gospodarczych.

ŻYWY RÓŻANIEC

 
Żywy Różaniec to zatwierdzone przez Kościół stowarzyszenie religijne.

Każdą Różę tworzy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec w określonej intencji - jedna osoba odmawia jedną tajemnicę dziennie. W ten sposób każdy pomimo tego, że rozważa tylko jedną tajemnicę, ma zasługę taką samą jakby odmówił cały Różaniec, gdyż róża złożona z 20 osób w istocie odmawia całą modlitwę. Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Członkinie Żywego Różańca starają się o częstszy udział we Mszy św., intensywniejsze życie sakramentalne i służenie bliźnim w codziennych potrzebach, angażują się też w życie parafii.  W naszej parafii mamy 5 Róż Różańcowych. Początek powstania pierwszych parafialnych kółek różańcowych w naszej wspólnocie sięga lat 50, ubiegłego wieku.

Członkowie Żywego Różańca, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku, osiem razy w roku mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Są to następujące dni:

      - przyjęcia do Żywego Różańca, 
     - Bożego Narodzenia (25 XII), 
      - Ofiarowania Pańskiego (2 II), 
      - Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie ( 25 III ),
      - Zmartwychwstania Pańskiego,
      - Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
      - Królowej Różańca Świętego (7 X),
      - Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Zmiany tajemnic odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17:30.
 
Opiekun: ks. Józef Grochowski.        Zelatorka:  Maria Oleszkiewicz

Intencja na miesiąc styczeń 2022 r. Módlmy się:  1) O Boże błogosławieństwo dla Członków Róż Różańcowych. 2) Aby misjonarze przyczynili się do jedności Kościoła, bo Bóg jest Ojcem wszystkich chrześcijan.

WSPÓLNOTA STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. 

Celem członków Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wynagradzanie modlitwą w każdej godzinie doby Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy własne i świata. Straż Honorowa została założona w 1863 r. w klasztorze sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek) w Bourg-en-Bresse we Francji przez s. Marię od Najświętszego Serca (1825-1903).

Członkowie odprawiają godzinę straży przy Sercu Pana Jezusa tak, aby „obstawić” całą dobę. W Polsce Bractwo Straży Honorowej założył w 1869 r. bp Antoni Gałecki w Krakowie. Przed II wojną światową arcybractwo miało ok. 800 ośrodków. Po przerwie wznowiono jego działalność w latach osiemdziesiątych. Na świecie ośrodki Straży są w ponad 30 państwach.
W Polsce stowarzyszenie liczy ok. 25 tys. członków, zgromadzonych przy parafiach, w seminariach, zakonach.

W naszej parafii również istnieje  Arcybractwo Straży Honorowej. Należy do niego 8 osób. Spotkania odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00.

Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza osoby chętne na Adorację Najświętszego Sakramentu w każdy piątek miesiąca  od godz. 17:00 do 18:00.

Opiekunem Wspólnoty jest ks. Piotr Boryczka.

 

KOŁO ROBÓTEK RĘCZNYCH MATUSI MAŁGORZATY

Koło robótek ręcznych bł. Matusi Małgorzaty powstało w miesiącu wrześniu 2007 r. z inicjatywy ks. Proboszcza Sławomira Szczodrowskiego. Uczestniczki w liczbie 18 osób, spotykają się w każdy wtorek o godz. 10:00 w salce na plebanii.  Wykonują różne prace ręczne : haftowanie, szydełkowanie, robótki na drutach itp. Wymieniają doświadczenia w tym zakresie, również kulinarne. Przygotowują prace na kiermasze i festyny. Pomagają w przygotowaniu i obsłudze niektórych uroczystości religijnych. . Ksiądz Proboszcz może zawsze liczyć na ich pomoc.

Opiekun: Ks. Proboszcz Józef Grochowski.  Prowadząca: Daniela Bukowska 

 


03543650on-line:55
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart