Parafia

Ogłoszenia parafialne

2020-06-07

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. O godz. 17:15 konferencja i zmiana tajemnic dla Żywego Różańca, o 17:30 - Nabożeństwo czerwcowe.

Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (055) 231-66-34
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Aktualności

KONKURS NA PALMY WIELKANOCNE 2013 (2013-03-04)
KONKURS NA PALMY WIELKANOCNE 2013

REGULAMIN KONKURSU

NA

PALMĘ WIELKANOCNĄ

 
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku ogłasza konkurs NA PALMĘ WIELKANOCNĄ.
 
Cele konkursu:
 
1. Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców Tolkmicka.
2. Prezentacje umiejętności artystycznych wykonawców.
3. Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy artystycznej.
 
Warunki konkursu:
 
1.  Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo -  bez ograniczeń wiekowych.

 2.  Bez względu na ilość osób uczestniczących w wykonaniu palmy,   przysługuje tylko jedna nagroda. Do prezentacji palmy należy wytypować 1 przedstawiciela grupy
 
3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich jak pędy wierzby, bibuła, suszone kwiaty, bukszpan itp.
 
4.  Forma i technika wykonania prac dowolna.
 
5.  Minimalna wysokość palmy - 1 metr.
6.  Każda praca powinna być podpisana,  z podaniem następujących danych: imię i nazwisko wykonawcy lub przedstawiciela – reprezentanta grupy, rodziny, ilość i wiek osób biorących udział w wykonaniu palmy, dane kontaktowe.
 
7. Prace należy dostarczyć do kancelarii  Kościoła św. Jakuba Ap. w Tolkmicku do dnia 18 marca 2013 r.
 
Ocena i nagrody:

Jury, powołane przez organizatora przy ocenie będzie brało pod uwagę:
- zgodność wykonania z regulaminem konkursu,
- ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość,
- technikę wykonania,
- dobór materiałów,
 
- Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową    24 marca 2013r. po Mszy św. o godz.12:00
 
- Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu pamiątkowe dyplomy i upominki.
 
- Wyniki zostaną podane w Informatorze  parafialnym oraz innych dostępnych mediach.
 
Ustalenia końcowe:
 
-  Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
-  Palmy, które nie zostaną odebrane do dnia 05 kwietnia, zostaną  zagospodarowane przez organizatorów.
- W sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ na organizację i przebieg konkursu, decyduje organizator.
 
Tolkmicko 07 lutego 2013 r.
 

02952909on-line:33
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart