Parafia

Ogłoszenia parafialne

2020-06-07

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. O godz. 17:15 konferencja i zmiana tajemnic dla Żywego Różańca, o 17:30 - Nabożeństwo czerwcowe.

Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Kontakt

Parafia pw.  św.  Jakuba Apostoła
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko

tel.: (055) 231-66-34
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Aktualności

LIST PASTERSKI BISKUPA ELBLĄSKIEGO NA ROK WIARY (2012-10-04)
LIST PASTERSKI BISKUPA ELBLĄSKIEGO NA ROK WIARY

BISKUP ELBLĄSKI

List pasterski Księdza Biskupa

Diecezji Elbląskiej

wprowadzający

w Rok Wiary i Nową Ewangelizację

W dzień Najświętszej Marii Panny Różańcowej, 7 października rozpoczyna się w Rzymie synod biskupów. Około czterystu biskupów z całego świata będzie obradować nad obecnym stanem wiary i życia religijnego. Z Bożą pomocą będą poszukiwać dróg docierania do współczesnych ludzi z Chrystusową Ewangelią i pełnią Bożych darów, prowadzących do zbawienia. Synod będzie szczególnie poświęcony dziełu zwanym Nową Ewangelizacją.

Jest ona ukierunkowana na ludzi ochrzczonych, którzy jednak nie włączyli się w życie wiary, nie nawiązali osobistej łączności z Chrystusem i Jego Kościołem, albo też, z różnych powodów, od Chrystusa i Jego Kościoła odeszli. Z tym łączy się zjawisko wykluczania Boga ze swego myślenia, sumienia, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; traktowanie wybiórczo prawd religijnych i zasad moralnych płynących z wiary, a przez to kwestionowanie Boga jako najwyższego Autorytetu, któremu warto i trzeba zaufać.

Jest to rodzaj „pełzającej laicyzacji”, która prowadzi do życia „jakby Boga nie było”. Skutkuje to wielkimi szkodami we wszystkich dziedzinach rozwoju człowieka, rodziny, społeczeństw oraz wspólnoty ogólnoludzkiej.

Do Nowej Ewangelizacji wzywał od początku swego pontyfikatu Błogosławiony Jan Paweł II. Z żarliwą gorliwością starał się przybliżać Chrystusa i Jego zbawienie, pomagał otwierać duszę na Boże dary.

To dzieło Chrystusa – Dobrego Pasterza prowadzi dziś Ojciec Święty Benedykt XVI. 11 października ogłosi On całemu światu Rok Wiary, aby mobilizować do pogłębiania i ożywiania wiary, do włączenia się w apostolskie działanie w swoim środowisku życia, do usilnej modlitwy o światło i moce Ducha Świętego.

Nowy rok duszpasterski, który rozpoczniemy od Adwentu będzie miał jako ideę przewodnią w naszej Ojczyźnie słowa: Być solą ziemi. To Pan Jezus w swoim kazaniu na górze mówi: Wy jesteście solą ziemi (Mt 5, 13) oraz Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 14).

Jeśli ochotnym sercem włączymy się w apostolskie, zbawcze działanie Kościoła dostąpimy radości płynącej z wiary i życia w jedności z Bogiem, rozwiniemy się duchowo, obdarujemy naszych bliźnich tym, czym sami jesteśmy obdarowani.

W roku 20-lecia naszej elbląskiej diecezji doświadczaliśmy bliskości i pomocy Matki Bożej, która w Jasnogórskim Wizerunku Nawiedzenia przybyła do parafii i innych wspólnot. Tak wielu ludzi włączyło się całym sercem w duchowe i zewnętrzne przygotowanie, przeżyło swoje osobiste spotkanie z Niebieską Matką i Królową, doświadczyło Jej przemożnego wstawiennictwa u Boga. Tak wiele gorliwości i trudu wnieśli kapłani, aby jak najlepiej przyjąć Bożą Matkę i pomóc innym w owocnym z Nią spotkaniu. Nie brakło jednak ludzi obojętnych, lekceważących ten czas nawiedzenia, czas łaski. Maryja wzywa nas, abyśmy nie ustawali w trosce o zbawienie Jej dzieci. Ona miłuje wszystkich.

Do wszystkich parafii dotrze program oraz stosowne pomoce przeżywania Roku Wiary i Nowej Ewangelizacji. W tym krótkim słowie wspomnę tylko niektóre propozycje.

Jak co roku 12 X z okazji Dnia Jana Pawła II w Hali Sportowej w Elblągu o godzinie 17.00 spotkanie artystyczno – religijne, koncentrujące się wokół osoby naszego wielkiego Rodaka.
Diecezjalne otwarcie Roku Wiary, w katedrze św. Mikołaja w Elblągu – 13 X o godzinie 10.00. W poszczególnych parafiach otwarcie Roku Wiary odbędzie się 14 X.

W październiku i listopadzie będą organizowane rekolekcje ewangelizacyjne, prowadzone przez działające w naszej diecezji ruchy i różne wspólnoty religijne. Cenne będzie parafialne spotkanie wszystkich wspólnot, grup religijnych i ruchów w ramach parafii, w listopadzie, aby podjąć współpracę w ewangelizacji swojego środowiska.

W lutym i marcu 2013 roku podejmiemy bloki spotkań ewangelizacyjnych w parafiach dla: dzieci, młodzieży, małżeństw i osób samotnych.

W ramach rekolekcji wielkopostnych postarajmy się w parafiach przejść w terenie Drogę Krzyżową, aby publicznie wyznać naszą wiarę i wdzięczność Jezusowi za odkupienie oraz zachęcić do otwarcia serc na owoce Chrystusowej męki i śmierci krzyżowej.

Czerwiec będzie miesiącem kongresów diecezjalnych dla dzieci, młodzieży, małżeństw i osób samotnych.

W jesieni 2013 roku ponowimy wysiłek ewangelizacyjny, a w listopadzie zakończymy przeżywanie tego szczególnego Roku Wiary i Nowej Ewangelizacji: siedemnastego - w poszczególnych parafiach, a dwudziestego trzeciego - w skali diecezji – w kościele katedralnym w Elblągu.

Nasz program w diecezji i poszczególnych parafiach może przynieść zbawienne owoce, jeśli włączymy się jak najliczniej swoją modlitwą i uczestnictwem w tych dziełach, które będą nam dostępne. To dla nas wszystkich osobista szansa i podjęcie pięknej roli Chrystusowego współpracownika w dziele zbawienia.

Matce Bożej, Przewodniczce na drogach wiary i Gwieździe Nowej Ewangelizacji powierzam Was wszystkich, Wasze dobre chęci, zamiary i dzieła. Niech nasza Matka i Królowa uprasza wszystkim hojne błogosławieństwo Boga Wszechmogącego – Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 


                                  

                                       Biskup Diecezji Elbląskiej

02952930on-line:22
Parafia świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
lanart